Lean overheid

  • Wilt u meetbare resultaten in procesoptimalisatie, eventueel gekoppeld aan uw taakstelling?
  • Een sfeer creëren waarin medewerkers worden gestimuleerd om mee te denken in het aandragen van verbetermogelijkheden, uitgaande van het resultaat voor de klant?
  • Toepasbare kennis van de Lean-filosofie bij medewerkers, procesbegeleiders en procesverantwoordelijken?
  • Continu verbeteren in uw organisatie?

De Processpecialisten en De Boer & Ritsema van Eck bieden een compleet pakket van training en begeleiding en een praktische aanpak voor proces- en organisatieverbetering.

LEAN
IMPLEMENTEREN
LEAN
TRAININGEN
ORGANISATIE
ONTWIKKELING
TEAM
ONTWIKKELINGDe Processpecialisten
hebben veel ervaring met het implementeren van Lean, het opleiden van procesbegeleiders (Lean Experts) die zelfstandig Lean-trajecten kunnen begeleiden en het Lean inrichten van processen. Continu verbeteren op basis van de Lean verbeterfilosofie betekent ook het veranderen van gedrag. De Boer & Ritsema van Eck heeft veel ervaring met organisatie- en teamontwikkeling binnen dergelijke trajecten. Gewenste veranderingen stranden vaak, omdat het management aanloopt tegen vaste patronen (inclusief haar eigen patronen!): bedrijfscultuur. Om betere resultaten en betere samenwerking te realiseren moet je denken én doen aanpassen.